Wist u dat

Testamentrecht Gehandicapte (klein)kinderen

In gezinnen met gehandicapte (klein)kinderen speelt vaak de vraag of er ook iets speciaals voor deze groep mensen in het testament kan worden vastgelegd.
In de meeste gevallen heeft dit betrekking op (klein)kinderen met een verstandelijke beperking.  
Dergeljke kinderen zijn vanaf hun 18-jarige leeftijd meestal aangewezen op een WAJONG-uitkering en ontvangen op deze wijze meestal hun inkomen en kunnen in veel gevallen daarvan ook sparen.

Tijdens een gesprek met de kantonrechter zal de situatie van het betreffende (klein)kind in kaart worden gebracht en zal worden gekeken naar de noodzaak van bewindvoering. 
Mocht dit het geval zijn, dan benoemt de kantonrechter een beschermingsbewindvoerder. Deze aangewezen persoon dient zorgvuldig het vermogen te beheren en rekening en verantwoording aan de kantonrechter af te leggen.
Hieraan zijn kosten verbonden. 

In een testament kan men zelf bepalen wie de erfenis van een gehandicapt (klein)kind dient te beheren. Dit noemt men een testamentaire bewindvoerder
Dit beheer heeft dus geen betrekking op het inkomen en vermogen van het (klein)kind zelf, maar op de nalatenschap van het betreffende (klein)kind. 
Een testamentair bewind is ook bij schenking mogelijk. 
Een testamentaire bewindvoerder dient ervoor zorg te dragen dat de nalatenschap of schenking volgens de wensen van de overledene of schenker wordt beheerd.
De testamentaire bewindvoerder dient rekening en verantwoording af te leggen aan diegene aan wie de nalatenschap of schenking toekomt.

Testamentaire bewindvoering kan ook worden ingezet voor (klein)kinderen met bijvoorbeeld een verslaving of andere problematiek.  

Met praktische tips is het goed mogelijk om een dergelijk bewind te beheren.