Diensten

Testament

TestamentRecht Testament

In eerste instantie wordt er tijdens het gesprek uitgelegd hoe de wettelijke verdeling eruit ziet, dus wat er gebeurt als u geen testament op laat maken.
Vervolgens wordt er gekeken wat u in uw situatie allemaal in een testament vast kunt laten leggen.
In bepaalde gevallen kunt u ervoor kiezen om middels een testament geen erfbelasting bij het eerste overlijden te betalen of kunt u o.a. voorkomen dat de ex-partner van uw kind met een deel van de erfenis ervandoor gaat.
Dit zijn slechts twee voorbeelden.
Indien u al een testament op heeft laten maken, wordt er gekeken wat in dat testament staat vastgelegd en of dat nog steeds aansluit bij uw wensen.

Met een goed luisterend oor en puzzelen totdat uw documenten zo veel mogelijk op de juiste manier bij u passen.

Levenstestament

TestamentRecht Levenstestament

Stel dat uw partner door een ongeval in coma is geraakt of dement is.
Veel mensen denken dat de gezonde partner de woning dan mag verkopen, maar niets is minder waar.  
Om een eigen woning te kunnen verkopen dienen beide partners wilsbekwaam te zijn. Is dat niet het geval, dan zal de kantonrechter een bewindvoerder moeten aanwijzen om ervoor te zorgen dat de woning kan worden verkocht. Deze procedure is tijdrovend en bovendien moet de bewindvoerder jaarlijks rekening en verantwoording aan de kantonrechter afleggen over alle uitgaven. Als gezonde partner bent u op deze wijze zeer beperkt in uw handelen.
Dit kunt u voorkomen door in een gezonde geestelijke toestand van te voren een levenstestament op te laten maken.
U kunt hierin de financiële vrijheden en/of beperkingen van de gevolmachtigden vast laten leggen, maar ook kunt u aangegeven of u een behandelverbod of euthanasieverklaring wenst, wanneer u niet meer zelf over uw levenslot kunt beslissen.
Een behandelverbod of euthanasieverklaring is overigens een wens, geen recht. Zonder medewerking van een arts kan dit niet worden uitgevoerd.

Schenkingen

TestamentRecht Schenkingen

Schenkingen kunnen direct bij leven worden gedaan, maar ook op papier.

Een schenking op papier biedt u de mogelijkheid een schenking naar uw kinderen te doen, terwijl u nog steeds over uw eigen vermogen kunt beschikken. De kinderen hebben in dat geval als het ware een “tegoedbon” ter hoogte van die schenking. Om dit te kunnen bewerkstelligen, dient u wel aan een aantal voorwaarden te voldoen.